saving food logo

WAT IS SAVING FOOD?

Het SavingFood-platform biedt een vernieuwende benadering om voedselverspilling tegen te gaan. Door de bestaande voedselherverdelingskanalen te verruimen, wil SavingFood een sociale beweging op gang brengen die voedselverspilling aanpakt. Ze engageert hiervoor alle leden van de voedingsector, om deel uit te maken van een innoverende oplossing: de herverdeling van voedingsmiddelen naar liefdadigheidsinstellingen met de hulp van vrijwilligers, afkomstig van producenten die met overschotten kampen.

Het project brengt de food waste-, technische en wetenschappelijke gemeenschap samen op basis van een wederzijds voordelige strategie. Het resultaat is een integraal, duurzaam en flexibel platform waar alle deelnemers - voedseldonoren, liefdadigheidsinstellingen, beleidsmakers en de brede gemeenschap - samenkomen, overleggen en ageren in een aangename omgeving waarin wordt tegemoet gekomen aa ieders noden, informatie wordt gedeeld en effectief verspreid.

SavingFood is en Onderzoek en Innovatie-project gefinancierd door de EU in het kader van het Horizon 2020-programma.

BROCHURES